REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE, KÄVIJÖIDEN SEURANTA

Tämä on Helsingin Kukkatoimitus Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018.

Tämä ilmoitus käsittelee Helsingin Kukkatoimitus Oyn verkkokauppojen (kukkatoimitus.fi/kauppa ja kukkatoimitus.fi/ketjumyynti) käyttäjien seurantaa ja käyttäjien tietojen käsittelyä.

REKISTERINPITÄJÄ
Helsingin Kukkatoimitus Oy
Vanha talvitie 10
00580 Helsinki
+358 (0)10 3968304 (vaihde)

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Lasse Kotilainen
Vanha talvitie 10 00580 Helsinki
Puh. 0103968300 (vaihde)

REKISTERIN NIMI
Kukkatoimitus asiakasrekisteri

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Kukkatoimituksen asiakkuuksien ylläpito, verkkokauppaan tehtyjen tilausten toimittaminen tilaajille ja verkkopalveluiden kehittäminen

KIELTÄYTYMINEN SEURANNASTA
Voit kieltäytyä sivustolla kulun seurannasta asentamalla Googlen asiaa varten kehittämän lisäosan selaimeesi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Muilta osin tietojen keruusta ei voi kieltäytyä sillä kerätyt tiedot ovat välttämättömiä tilausten toimittamiseksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Kävijöiden seuranta on toteutettu Google Analytics sovelluksella - voit tutustua sen keräämään tietosisältöön tarkemmin täällä. https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview
Yleisellä tasolla rekisteri kerää seuraavan tyyppisiä tietoja:
Asiakkaan sijainti paikkakunnan tarkkuudella
Asiakkaan käyttämä laite & verkkoselain & näytön tarkkuus
Asiakkaan selaimen oletuskieli valinta.
Kuinka pitkään asiakas vietti sivustolla
Mitä sivuja asiakas avasi
Mitä tuotteita asiakas osti kaupasta (jos ostos tapahtuu)
Tietoja kerätään ja käsitellään anonyymisti eikä Helsingin Kukkatoimitus Oy ikinä pyri yksilöimään käyttäjiä kerätyistä tiedoista.

Lisäksi Kukkatoimituksen verkkokaupan asiakkaista pidetään yllä asiakasrekisteriä. Asiakasrekisteri sisältää yrityksen tiedot (yrityksen nimi, y-tunnus, osoite) ja lisäksi yrityksen yhteyshenkilön tietoja (henkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero). Rekisteristä löytyvät myös asiakkaiden tekemien tilausten tiedot (tilatut tuotteet ja toimitusosoite).

Kukkatoimituksen asiakkaille lähetetään myös ajoittain uutiskirjeitä. Uutiskirjeitä varten pidetään yllä erillistä asiakaslistaa Mail Chimp sovelluksessa. Voit tutustua Mail Chimpin yksityisyyden suoja lausuntoon täällä https://mailchimp.com/legal/privacy/.

TIETOJEN SIJAINTI JA LUOVUTUS
Google Analyticsin keräämät seuranta tiedot ovat Googlen hallinnassa. Google säilyttää tietoja hajautettuna useissa eri tietovarastoissa. Kukkatoimitus Oy ei koskaan luovuta keräämiensä tietoja sellaisenaan kolmansille osapuolille, mutta pidättää oikeuden koostaa tiedoista raportteja yhteistyökumppaneilleen. Google voi myös luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneilleen. Suosittelemme tutustumaan Googlen yksityisyyden suoja käytäntöihin https://policies.google.com/privacy?hl=fi-FI.

Kukkatoimituksen verkkokaupan asiakastiedot sijaitsevat suomalaisella palvelimella. Tietoihin on pääsy Kukkatoimitus Oyn henkilökunnalla ja verkkokauppaa ylläpitävällä Floweb Oy:llä. Jälkimmäinen yritys saa käyttää tietoja vain verkkokaupan ylläpidon sitä vaatiessa. Kukkatoimitus Oy luovuttaa rajatun määrän tietoja myös ulkomaalaisille yhteistyökumppaneilleen jotta asiakkat pystyvät tilaamaan kumppaneiden verkkokaupoista.

Mailchimp säilyttää tietojaan Yhdysvalloissa. Voit tutustua Mail Chimpin tietojensuojaus periaatteisiin täällä: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kävijöiden seuranta tietojen turvallisuudesta vastaa Google - suosittelemme tutustumaan Googlen tietosuojausperiaatteisiin https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Kukkatoimitus Oy vastaavat omalta osaltaan siitä, että pääsyä tietoihin ei anneta ulkopuolisille tahoille ja tietojen käsittelyssä noudatetaan asiaankuuluvaa huolellisuutta.

Floweb Oy vastaa Kukkatoimituksen verkkokauppojen asiakasrekisterien turvallisuudesta ja siitä etteivät ulkopuoliset tahot pääse tietoihin kiinni. Floweb OY ja Kukkatoimitus Oy vastaavat tietojen asianmukaisesta käsittelystä.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Koska Google Analyticsistä kerätyistä tiedoista ei pystytä tunnistamaan yksittäisiä käyttäjiä emme pysty antamaan käyttäjälle hänestä Analyticsiin kerättyjä tietoja.

Kukkatoimituksen verkkokauppojen asiakasrekistereistä on käyttäjän mahdollista tarkistaa hänestä kerätyt tiedot Omat Tiedot sivulta mistä asiakas näkee omat henkilötietonsa, osoitetietonsa ja tilaushistoriansa. Voit myös pyytää tietoja postiitse osoitteesta 

Helsingin Kukkatoimitus Oy
Vanha talvitie 10
0580 Helsinki
 
tai puhelimitse 

0103968300

 
 

Artikkelissa https://mailchimp.com/legal/privacy/ neuvotaan miten Mailchimpista on mahdollista saada omat tietonsa tarkisteltavaksi.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Helsingin Kukkatoimitus Oy ei pysty yksittäisen käyttäjän tietoja löytämään Analyticsistä eikä näin ollen myöskään poistamaan niitä.

Verkkokauppan tietojen poistamista koskevat pyynnöt voit osoittaa postitse osoitteeseen 

Helsingin Kukkatoimitus Oy
Vanha talvitie 10
0580 Helsinki
 
tai puhelimitse 

0103968300

Artikkelissa https://mailchimp.com/legal/privacy/ neuvotaan miten Mailchimpista on mahdollista saada omat tietonsa pois.

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.